Skip Navigation Links
Domov
Predstavitev društva
O članstvu
Aktualne teme
Kontakt
CILJI DRUŠTVA

GIZ radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev je bil ustanovljen z namenom spodbujanja razvoja radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev.

Ključna področja delovanja GIZ so:
- Ureditev predpisov s področja medijev
- Vzpostavljanje pogojev za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti v Sloveniji
- Ureditev organizacijskih pogojev za delo članov

V okviru ureditve predpisov s področja medijev GIZ izvaja naslednje aktivnosti:
- zastopa interese članov pri oblikovanju predpisov in drugih aktov na področju radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev
- sodeluje pri oblikovanju predpisov in drugih aktov s področja radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev
- spremlja uresničevanje predpisov s področja radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev in državnim ter drugim organom posreduje stališče združenja

V okviru vzpostavljanja pogojev za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti v Sloveniji GIZ izvaja naslednje aktivnosti:
- izvaja promocijo radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev
- svetuje in nudi pomoč svojim članom pri opravljanju radiodifuzne radijske in televizijske dejavnosti
- organizira pravno pomoč in svetovanje članom
- posreduje v sporih med člani združenja in med člani združenja in tretjimi osebami

V okviru urejanja organizacijskih pogojev za delo članov, GIZ izvaja naslednje aktivnosti:
- predlaga oziroma oblikuje notranje organizacijske akte in pogoje delovanja
- oblikuje kodeks delovanja, dolžnosti in ravnanja izdajateljev radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev
- izvaja pogajanja s kolektivnimi organizacijami za zaščito avtorskih in sorodnih pravic© Gospodarsko interesno združenje GIZ
Stegne 11 B, 1000 Ljubljana | Telefon : 01 242 56 30 | Faks : 01 242 56 40 | E-mail: info@zrm.si