Skip Navigation Links
Domov
Predstavitev društva
O članstvu
Aktualne teme
Kontakt
O članstvu

Združenje GIZ radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev trenutno združuje več kot 60 medijskih hiš v Sloveniji. Člani so televizijske in radijske hiše.

Z namenom uspešnega in strokovnega opravljanja dejavnosti so sprejeli statut, v katerem so opredelili svoje pravice in dolžnosti.

Pravice članov z vstopom v združenje so:

- pri odločanju na skupščini združenja
- predlagati razpravljanje o vprašanju, ki je za združenje pomembno
- do vpogleda v račune in knjige združenja


Obveznosti članov z vstopom v združenje pa so:

- spoštovati in izvrševati določbe pogodbe, ki so jo podpisali. Prav tako tudi splošnih aktov, sklepov skupščine ter programov združenja.
- Slediti ciljem združenja ter zagovarjati skupno ugotovljene interese članov
- Plačevati mesečno članarino
- Vzdrževati se ravnanj, ki bi pomenila nelojalno konkurenco med člani
- Med seboj izmenjavati splošne informacije© Gospodarsko interesno združenje GIZ
Stegne 11 B, 1000 Ljubljana | Telefon : 01 242 56 30 | Faks : 01 242 56 40 | E-mail: info@zrm.si